28/01: Tạm đóng chức năng chuyển server

24-01-2011

- Tính năng chuyển server, chính thức tạm ngưng từ ngày 28/01 - 11/02/2011

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến!

Để tiến hành bảo trì và nâng cấp hệ thống chuyển server, kể từ ngày 28/01 đến ngày 11/02/2011, Bổn Trang sẽ tạm đóng chức năng chuyển server tại VLTK II. Trong khoảng thời gian trên, quý nhân sĩ không thể tiến hành đăng ký chuyển server.

Riêng đối với các nhân sĩ đã đăng ký chuyển server từ thứ Sáu 21/01/2011 đến thứ Năm 27/01/2011 thì vẫn được chuyển server bình thường.

Tạm ngưng tính năng chuyển server
từ ngày 28/01 - 11/02/2011
VLTK II

Nay kính báo,