Bạn đồng hành cấp 4 xuất hiện

20-03-2011

- Nâng cấp Bạn đồng hành lên cấp 4

Quý nhân sĩ thân mến!

Sau những ngày tháng mong đợi thì cuối cùng Bạn đồng hành cấp 4 cũng xuất hiện trong thế giới VLTK II. Thân mời quý nhân sĩ cùng theo dõi các thông tin chi tiết liên quan đến Bạn đồng hành cấp 4.

Thời gian

Tính năng chính thức áp dụng từ sau bảo trì thứ Hai - ngày 21/03/2011.

NPC liên quan

Hình ảnhVị tríGhi chú
Bạn đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bắc Đẩu Lão Nhân

Thất đại thành thị

 • Thành Đô - 223/220
 • Biện Kinh - 173/175
 • Tuyền Châu - 181/183
 • Dương Châu - 216/196
 • Tương Dương - 178/183
 • Đại Lý - 195/186
 • Phượng Tường - 218/195

Thêm dòng chọn: Tu luyện Thuần Thú Thuật cấp 4.

Điều kiện nâng cấp Bạn đồng hành lên cấp 4:

 • 7.000 điểm tu luyện.
 • 100 Vàng.
 • 40 Mảnh Thái Dịch.
 • Điểm nâng cấp: 1.200.
 • Điểm Linh lực: 600.
 • 1 Trứng ngẫu nhiên.
 • 1 Bàn Cổ Phủ.

Lưu ý:

 • Nhân vật có Bạn đồng hành cấp 3
 • Điểm nâng cấp từ 1.200 trở lên.
 • Điểm Linh lực từ 600 trở lên.
 • Điểm Linh lực tối đa của bạn đồng hành cấp 4 là 1.200.

Kiểu Bạn đồng hành và tính năng

Một số kiểu Bạn đồng hành cấp 4 Tính năng
Bạn đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hồng Bào sứ giả

Bạn đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ II

Trì Mâu hộ vệ

 • Giảm thời gian thu thập tài nguyên - 1 giây (còn 3 giây).
 • Hiệu quả hỗ trợ.
 • Hỗ trợ: KTC +3.
 • Hiệu quả chỉ có tác dụng khi gọi Bạn đồng hành.
Bạn đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ II

Oa Khấu

Bạn đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tây Bắc Tráng Hán

Bạn đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ II

Xi Hỏa trưởng lão

Bạn đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nhất Phẩm Đường Mật sứ

Bạn đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nữ Tiêu Tiên

Bạn đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tiên Nữ

Thân chúc đồng đạo có những phút giây bôn tẩu thú vị cùng Bạn đồng hành cấp 4.