Bảo trì tại 06 máy chủ chuẩn bị sát nhập

09-08-2010

- Bảo trì để sát nhập một số máy chủ

Quý nhân sĩ thân mến!

Vào ngày 10 & 11/08/2010 tới đây, Bổn Trang sẽ tiến hành sát nhập và nâng cấp một số máy chủ. Nhằm hỗ trợ đồng đạo nắm rõ thông tin và thuận tiện hơn trên hành trình bôn tẩu, Bổn Trang xin thông báo cụ thể như sau:

Máy chủ 1

Máy chủ 2

Bảo trì

Châu LongVương Long

Từ 23h00 thứ Hai - 09/08/2010 đến 02h00 thứ Ba - 10/08/2010

Lôi HổTrấn Hổ

Từ 23h00 thứ Ba - 10/08/2010 đến 03h00 thứ Tư - 11/08/2010

Phong HổVạn Hổ

Sau thời gian trên, quý nhân sĩ có thể tiếp tục đăng nhập và bôn tẩu tại các máy chủ mới. Nay Bổn Trang thông báo để quý nhân sĩ cập nhật thông tin được kịp thời.

Lưu ý:

Chỉ bảo trì tại 6 máy chủ được sát nhập, quý nhân sĩ vẫn vào game bình thường tại các máy chủ khác.