Bảo trì tại 6 máy chủ được sát nhập

12-07-2010

- Bảo trì tại các máy chủ trong quá trình sát nhập

Quý nhân sĩ thân mến!

Để thụân tiện cho việc tiến hành sát nhập máy chủ vào ngày 13/07 và 14/07, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tại các máy chủ được sát nhập, cụ thể trong thời gian như sau:

Máy chủ 1 Máy chủ 2 Mảy chủ mới Thời gian bảo trì
Thiên Ưng Thần Ưng Việt Ưng Từ 23h00 ngày 12/07 - 02h00 ngày 13/07/2010
Bạch Phụng Hỏa Phụng Ngọc Phụng

Từ 23h00 ngày 13/07 - 03h00 ngày 14/07/2010

Phi Phụng Hắc Ưng Đại Ưng

Sau thời gian trên, quý nhân sĩ có thể tiếp tục đăng nhập và bôn tẩu tại các máy chủ mới. Nay Bổn Trang thông báo để quý nhân sĩ cập nhật thông tin được kịp thời.

Lưu ý:

Chỉ bảo trì tại 6 máy chủ được sát nhập, quý nhân sĩ vẫn vào game bình thường tại các máy chủ khác.