Cải Lão Hoàn Đồng: Phần thưởng hỗ trợ

19-08-2010

- Cập nhật phần thưởng hỗ trợ nhân vật chuyển sinh lần 2

Quý nhân sĩ thân mến!

Cải Lão Hoàn Đồng - nhiệm vụ lần 2: Mở thành thứ 4 Hỗn Nguyên Công – Thần Hình Thủ Chính là một nhiệm vụ quan trọng và sẽ có nhiều bất ngờ khi đồng đạo võ lâm hoàn thành.

Ngoài những phần thưởng Bổn Trang đã thông báo trước đây, nay cập nhật thêm phần thưởng hỗ trợ cho nhân vật hoàn thành chuyển sinh lần 2 đạt đẳng cấp 96, 97 và 98. Thân mời đồng đạo theo dõi chi tiết:

Thời gian

Hoạt động chính thức bắt đầu từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 20/08/2010.

Vật phẩm liên quan

NPCGhi chú

Hỗn Nguyên Công - 4 thành

  • Nguồn gốc: Hoàn thành chuyển sinh lần 2 và đạt cấp 98, Hỗn Nguyên Công 4 thành sẽ mặc nhiên được đặt vào hành trang của nhân vật.
  • Chức năng: Phát thưởng cho các vật chuyển sinh lần 2 ở các cấp độ 96, 97, 98.

Chi tiết phần thưởng

Đối tượng

Chỉ có nhân vật đã chuyển sinh lần 2 và đạt các cấp độ yêu cầu (96, 97 và 98) mới có thể nhận thưởng.

Phần thưởng

Điều kiện đẳng cấp yêu cầuPhần thưởngHạn tồn tại
96

Tăng thêm hiệu quả phong hiệu chuyển sinh 2:

  • Kháng tất cả + 2
  • Tăng thêm hiệu quả của thương dược 4%
-
97Ngoại trang Văn Sử theo hệ phái (có thuộc tính)Hạn tồn tại của Văn Sử trang là hạn tồn tại của Tủ Áo Lớn
98Nâng cấp thú cưỡi Kỳ Lân
  • Hạn tồn tại của Phiêu Vũ mang đi nâng cấp là hạn tồn tại của Kỳ Lân.
  • Kỳ Lân không thể giao dịch.

Công thức nâng cấp Kỳ Lân

Công thức

Nhận được

Ghi chú

1 Phiêu Vũ (có hạn tồn tại) + 100 Vàng

1 Kỳ Lân

Hạn tồn tại của Kỳ Lân là hạn tồn tại của Phiêu Vũ mang đi nâng cấp.

1 Phiêu Vũ (không hạn tồn tại) + 100 Vàng

1 Kỳ Lân

30 ngày

Lưu ý

Phần thưởng cấp 96 sẽ được mặc nhiên cộng dồn vào nhân vật.

Thân chúc quý nhân sĩ có những khoảnh khắc bất ngờ cùng Võ Lâm.