Cải tạo trang bị Tử Quang Viêm Đế

27-08-2010

- Cải tạo trang bị Tử Quang Viêm Đế

Trang bị Tử Quang Viêm Đế đã trở nên rất thân quen với đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II. Để quý đồng đạo dễ dàng có được những trang bị phù hợp với mình, Bổn Trang sẽ ra mắt tính năng mới: Cải tạo trang bị Tử Quang Viêm Đế.

Đồng đạo sử dụng 1 món trang bị Tử Quang Viêm Đế (bất kỳ) +7 trở lên, kết hợp với các loại nguyên liệu yêu cầu khác để hợp thành 1 loại trang bị Tử Quang Viêm Đế mong muốn (tự chọn).

Thời gian bắt đầu

Tính năng chính thức áp dụng từ sau bảo trì ngày 30/08/2010.

NPC liên quan

Học trò thợ rèn Lưu

176/182 - Tương Dương

Cải tạo trang bị Tử Quang Viêm Đế

Công thức

Trường hợp

Ghi chú

01 Tử Kim Hồng Bao (có Vàng) + 02 Phi Yên Thạch + 100 Vàng + 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 1.000 điểm Tử Quang + 1 Tử Quang Viêm Đế bất kỳ (+ 7 trở lên)

thất bại

Mất Tử Kim Hồng Bao (có Vàng) + 100 Vàng + 1.000 điểm Tử Quang

thất bại

Mất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng + 1.000 điểm Tử Quang

thất bại

Mất 01 Phi Yên Thạch + 100 Vàng + 1.000 điểm Tử Quang

thành công

Nhận 01 trang bị Tử Quang Viêm Đế Khôi +6

01 Tử Kim Hồng Bao (có Vàng) + 02 Phi Yên Thạch + 100 Vàng + 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 1.000 điểm Tử Quang + 01 Tử Quang Viêm Đế bất kỳ (+ 7 trở lên)

thất bại

Mất Tử Kim Hồng Bao (có Vàng)+ 100 Vàng + 1.000 điểm Tử Quang

thất bại

Mất 01 Phi Yên Thạch+ 100 Vàng + 1.000 điểm Tử Quang

thất bại

Mất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng + 1.000 điểm Tử Quang

thành công

Nhận 01 trang bị Tử Quang Viêm Đế Giáp  +6

01 Tử Kim Hồng Bao (có Vàng) + 02 Phi Yên Thạch + 100 Vàng + 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 1.000 điểm Tử Quang + 01 Tử Quang Viêm Đế bất kỳ (+ 7 trở lên)

thất bại

Mất Tử Kim Hồng Bao (có Vàng) + 100 Vàng + 1.000 điểm Tử Quang

thất bại

Mất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng + 1.000 điểm Tử Quang

thất bại

Mất 01 Phi Yên Thạch + 100 Vàng + 1.000 điểm Tử Quang

thành công

Nhận 01 trang bị Tử Quang Viêm Đế Trang +6

Lưu ý

  • Tất cả hiệu quả định hồn sẽ bị xóa hết sau khi cải tạo trang bị thành công.
  • Trang bị mang đi cải tạo có độ cường hóa càng cao thì khả năng thành công càng cao.
  • Chỉ cần 01 Tử Kim Hồng Bao để có thể tiến hành cải tạo. Khi thất bại, nhân vật sẽ mất tất cả nguyên liệu Tử Kim Hồng Bao. Có thể sử dụng nhiều Tử Kim Hồng Bao (có Vàng) để tăng xác suất thành công khi cải tạo.