Càn Khôn Phù với những nâng cấp mới

22-04-2010

- Càn Khôn Phù với những nâng cấp mới

Càn Khôn Phù- vật phẩm hấp dẫn trên hành trình bôn tẩu của đồng đạo trong suốt thời gian qua, và để góp thêm phần hứng thú trên đường hành hiệp, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tiến hành nâng cấp Càn Khôn Phù, nội dung như sau:

Sau bảo trì thứ Sáu - ngày 23/04/2010,

Thái Dịch Hỗn Nguyên Phổ cho phép nhân vật

giao dịch một lần thông qua Càn Khôn Phù

Tên vật phẩmGhi chú

Thái Dịch Hỗn Nguyên Phổ

Càn Khôn Phù

Vật phẩm Thái Dịch Hỗn Nguyên Phổ cho phép nhân vật giao dịch 1 lần thông qua Càn Khôn Phù.

Phi Yên Thạch

Tử Quang Thần Thạch

Nữ Oa Tinh Thạch


Lưu ý

  • Riêng các vật phẩm Phi Yên Thạch, Tử Quang Thần Thạch, Nữ Oa Thần Thạch sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất, quý nhân sĩ vui lòng theo dõi tại trang chủ.
  • Bổn Trang sẽ thông báo thời điểm kết thúc hoạt động tại trang chủ trong thời gian sớm nhất.

Với những cập nhật mới, Bổn Trang hi vọng sẽ đem đến niềm vui trên những chuyến ngao du sơn thủy của đồng đạo.