Cặp đôi ZzKoTaRozZ và xxLucTuyetKyxx

23-12-2010

- Xuất hiện Dương Gia Thương chuyển sinh lần 3

Quý nhân sĩ thân mến!

Sự xuất hiện của cặp đôi chuyển sinh lần 3ZzKoTaRozZ và xxLucTuyetKyxx đã làm cho không khí võ lâm trở nên nóng hơn. Dương Môn Thương ZzKoTaRozZ đã ghi tên mình trong danh sách chuyển sinh 3 và đây cũng là đại diện đầu tiên của phái Dương Môn tính cho tới thời điểm này.

Một số hình ảnh chuyển sinh lần 3 của cặp đôi ZzKoTaRozZ và xxLucTuyetKyxx.

Bằng hữu đang cùng chia sẻ niềm vui cùng cặp đôi ZzKoTaRozZ và xxLucTuyetKyxx

Còn quý nhân sĩ thì sao? Đã chuẩn bị hành trang cho nhiệm vụ chuyển sinh lần 3 chưa? Hãy nhanh chóng khám phá những tính năng thần kỳ sau khi mở thành công thành thứ 6 - Hỗn Tục Hòa Quang.