Cập nhật mới tính năng trồng Cây Bát Nhã lớn

01-09-2009

- Cập nhật mới về tính năng trồng Cây Bát Nhã lớn

 

NPC và các vật phẩm hỗ trợ

 

Ở phiên bản mới này, Quý đồng đạo có thể ủy thác trồng Cây Bát Nhã lớn và nhận ủy thác trồng cây giúp người khác. Một tính năng hoàn toàn mới so với phiên bản trước đây.

Để có thể ủy thác trồng cây, đồng đạo cần có Vàng trong hành trang (tại những cụm máy chủ khác nhau sẽ có tốn lượng vàng khác nhau) và những vật phẩm sau:

 

NPC

Vị trí

Chức năng

Bản đồ

Tọa độ

 

NPC Võ LâmSứ Giả

Biện Kinh

179/178

- Nhận thưởng ủy thác trồng cây Bát Nhã.
- Đăng ký trồng cây giúp người khác.
- Nộp Bát Nhã Chứng Thư.
- Nhận thưởng trồng cây giúp.
- Kiểm tra số điểm tích lũy nhận trồng cây giúp người khác thành công.

Thành Đô

218/218

Tương Dương

169/182

Dương Châu

208/195

Tuyền Châu

183/186

Phượng Tường

216/196

Đại Lý

190/185

Lộ Thủy

Có thể mua tại NPC Chủ Dược Điếm hoặc tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện.
 

Cây Bát Nhã
Có thể mua tại Ngự Các, tại các cửa hàng của bằng hữu trên giang hồ hoặc đánh quái ngẫu nhiên nhận được..
 

Khế ước thư
Đồng đạo mua tại NPC Chủ Tạp Hóa
Vật phẩm hỗ trợ ủy thác trồng cây.


Bát Nhã Chứng Thư

- Có thể: giao dịch, bày bán, bán shop = 0 đồng.
- Không thể: ném ra, xếp chồng
- Độ nặng: 1
Hạn tồn tại: 15 ngày kể từ lúc nhận.

Vật phẩm hỗ trợ nhận trồng cây giúp người khác

Ghi chú trên vật phẩm:
“ Đã trồng thành công Cây Bát Nhã lớn”.

 

Hướng dẫn cách ủy thác trồng cây

 

- Để ủy thác trồng cây, đồng đạo nhấn chuột phải vào Khế Ước Thư, sẽ hiển thị bảng như sau: 

 

 

Lưu ý: Đồng đạo ở cụm máy chủ nào thì nhấn dòng chọn tại cụm máy chủ đó.

- Khi người chơi kích hoạt thành công sẽ nhận được bản thông báo, và 900 giây sau khi kích hoạt thành công có thể đến NPC Võ Lâm Sứ Giả để nhận thưởng.

 

 

Lưu ý: Sau khi kích hoạt thành công, đồng đạo sẽ mất 1 Khế ước thư + 1 Cây bát nhã + 7 Lộ thủy và số vàng tương ứng ở từng cụm máy chủ.

- Nếu đồng đạo kích hoạt không thành công sẽ nhận được bảng thông báo và phải đợi 60 giây sau mới có thể kích hoạt trồng cây tiếp.

 

 

Lưu ý: Đồng đạo kích hoạt không thành công vì tại cụm máy chủ đồng đạo chọn tính năng ủy thác trồng cây chưa có người nhận trồng cây ủy thác.

- Khi chưa đủ 900 giây mà đồng đạo nôn nóng muốn nhận phần thưởng trồng Cây Bát Nhã tại NPC Võ Lâm Sứ Giả thì ông ta sẽ cho biết đồng đạo cần bao nhiêu thời gian nữa mới được nhận thưởng.

 

 

- Sau thời gian ủy thác 900 giây người chơi có thể đến NPC Võ Lâm Sứ Giả để nhận điểm kinh nghiệm cùng vật phẩm thưởng ngẫu nhiên.

 

 

Hướng dẫn cách ủy thác trồng cây giúp người khác

 
Để nhận ủy thác trồng cây, bắt buộc đồng đạo phải có Bát Nhã Chứng Thư (đồng đạo phải trồng Cây Bát Nhã lớn tại Tây Thành Đô hoặc Bắc Tuyền Châu, sau khi trồng và thu hoạch Cây Bát Nhã lớn thành công đồng đạo sẽ nhận được Bát Nhã Chứng Thư).

- Sau khi có được Bát Nhã Chứng Thư, đồng đạo đến gặp NPC Võ Lâm Sứ Giả để chọn “Nhận ủy thác trồng cây giúp người khác”.

 

 

- Cũng tương tự ủy thác trồng cây, khi báo danh thành công, đồng đạo sẽ đợi sau 600 giây rồi đến NPC Võ Lâm Sứ Giả để nhận thưởng.

 

 

Lưu ý: Sau khi kích hoạt thành công đồng đạo sẽ mất 1 Bát Nhã Chứng Thư.

- Kích hoạt không thành công, đồng đạo sẽ nhận được bảng thông báo và phải đợi 60 giây sau mới có thể kích hoạt tiếp.

 

 

Lưu ý: Đồng đạo kích hoạt không thành công vị tại cụm máy chủ mà đồng đạo chọn tính năng nhận ủy thác trồng cây chưa có người ủy thác trồng cây.

- Khi chưa đủ 600 giây mà đồng đạo nôn nóng muốn nhận phần thưởng giúp trồng Cây Bát Nhã tại NPC Võ Lâm Sứ Giả thì ông ta sẽ cho biết đồng đạo cần bao nhiêu thời gian nữa mới có thể nhận thưởng.

 

 

- Kích hoạt thành công sau thời gian 600 giây tính năng “Nhận ủy thác trồng cây”, đồng đạo đến NPC Võ Lâm Sứ Giả để nhận phần thuởng điểm kinh nghiệm và vật phẩm ngẫu nhiên.

 

 

Phần thưởng

 

Kinh nghiệm

Vậ phẩm

 

Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm và số điểm kinh nghiệm như sau:


200.000
300.000
400.000
500.000

Thái Hư Đa Mật Quả

Ngũ Hành Mật Tịch

Vòng Thái Hư Bát Quái – Càn

Nguyệt Hoa Chi Tinh

Vòng Thái Hư Bát Quái – Khôn

Nguyệt Hoa

Vòng Thái Hư Bát Quái – Khảm

Xích Thiết Tinh

Vòng Thái Hư Bát Quái - Đoài

Nông Tang Phổ

Vòng Thái Hư Bát Quái – Ly

Long Huyết Hoàn

Vòng Thái Hư Bát Quái – Chấn

Kỳ Lân Hoàn

Vòng Thái Hư Bát Quái – Cấn

Phụng Huyết Hoàn

Vòng Thái Hư Bát Quái – Tốn

Chiến Thần Hoàn

 

Lưu ý:
Nhân vật cũng ngẫu nhiên nhận được số điểm tích lũy khi trồng cây giúp người khác.

 

Điểm tích lũy

Lưu ý

1

Nhấn chuột vào NPC Sứ Giả Võ Lâm để kiểm tra số điểm tích lũy.

2

3

4

 

Th sáu tun này - ngày 04/09/2009, Bn Trang s chính thc áp dng nhng cập nhật mới về tính năng trồng Cây Bát Nhã lớn.

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Những cập nhật mới về vật phẩm

 

>>>Tàng Kiếm Sơn Trang: Những cập nhật hấp dẫn