Cập nhật mới trong ngày 07/12

06-12-2010

- Bán thuốc chữa bệnh tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Quý nhân sĩ thân mến!

Từ sau bảo trì ngày mai - 07/12/2010, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ có những cập nhật như sau:

  • Các Phong Hiệu: Cảm cúm, sổ mũi, ho, tiêu chảy, nhức đầu, đau bụng, tinh thần minh mẫn, tràn trề sinh lực sẽ xuất hiện ngẫu nhiên khi nhân vật đăng nhập lần đầu tiên trong ngày.
  • Các loại thuốc chữa các bệnh trên sẽ được bán tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện.
Tên Phong Hiệu mớiHiệu quảGhi chú
Cảm CúmKháng tất cả - 20, sinh lực giảm 15%, nội lực giảm 15%, tốc độ di chuyển giảm 10%
  • Hiệu quả xuất hiện ngẫu nhiên khi nhân vật đăng nhập lần đầu tiên trong ngày.
  • Phong Hiệu và hiệu quả Phong Hiệu tồn tại đến 24 giờ hàng ngày.
  • Sau 24 giờ, hệ thống tự động xóa bỏ Phong Hiệu và hiệu quả Phong Hiệu.
  • Nhân vật sử dụng thuốc các loại thì xóa bỏ Phong Hiệu và hiệu quả Phong Hiệu ngay lập tức.
Sổ MũiKháng tất cả - 20, sinh lực giảm 15%, nội lực giảm 15%, tốc độ di chuyển giảm 10%
Tiêu ChảyKháng tất cả - 20, sinh lực giảm 15%, nội lực giảm 15%, tốc độ di chuyển giảm 10%
HoKháng tất cả - 20, sinh lực giảm 15%, nội lực giảm 15%, tốc độ di chuyển giảm 10%
Nhức ĐầuKháng tất cả - 20, sinh lực giảm 15%, nội lực giảm 15%, tốc độ di chuyển giảm 10%
Đau BụngKháng tất cả - 20, sinh lực giảm 15%, nội lực giảm 15%, tốc độ di chuyển giảm 10%
Tinh thần minh mẫn Kháng tất cả + 10
Tràn trề sinh lực Kháng tất cả + 10

Những cập nhật mới nhất sẽ được Bổn Trang cập nhật thường xuyên tại trang chủ VLTK II, thân mời đồng đạo đón theo dõi.