Cập nhật mới về đặc sản trái cây

13-08-2010

- Cập nhật mới nhất về đặc sản trái cây

Quý nhân sĩ thân mến!

Đặc sản trái cây là một loại nguyên liệu chính để đồng đạo tham gia tính năng Trái cây mùa vui, chính vì vậy thế giới võ lâm sẽ luôn có những cập nhật mới nhất để hỗ trợ đồng đạo trên hành trình bôn tẩu.

Sau bảo trì sáng nay - thứ Sáu ngày 13/08/2010, võ lâm đã có những cập nhật mới nhất về đặc sản trái cây: Nhân vật trồng thành công Hạt Giống thứ 12 trong ngày sẽ nhận 12 đặc sản theo các cụm máy chủ như sau:

Cập nhật sau bảo trì thứ Sáu - 13/08/2010

Loại đặc sản

Theo máy chủ

Khóm

Phục Hổ

HoàngHổ

Thanh Long

Phi Hổ

Bạch Hổ

Ngọa Hổ

Xích Long

Mãnh Hổ

Thiên Hổ

Thăng Long

Đại Hổ

Tàng Long

Thần Long

Thiên Long

Thiết Hổ

Linh Hổ

Hắc Hổ

Hàng Long

Kỳ Hổ

Song Hổ

Bòn Bon

Vân Long

Dạ Hổ

Quán Hổ

Vương Hổ

Uy Long

Ngũ Hổ

Bá Long

Địa Hổ

Truy Long

Hỏa Long

Thần Hổ

Quyền Long

Khế

Tiên Phụng

Hỏa Ưng

Kỳ Ưng

Ngọc Phụng

Việt Ưng

Đại Ưng

Hoàng Ưng

Tường Phụng

Bạch Ưng

Phi Ưng

Hồng Ưng


Thân chúc đồng đạo có những khoảnh khắc vui cùng thế giới võ lâm.