Cập nhật nhiệm vụ Bạch Tiên Sinh

05-04-2011

- Cập nhật nhiệm vụ Thịt Nướng - Bạch Tiên Sinh

Quý nhân sĩ thân mến!

Nhiệm vụ Thịt Nướng - Bạch Tiên Sinh là một trong những nhiệm vụ hỗ trợ đồng đạo rất nhiều trên hành trình bôn tẩu giang hồ. Và để đường hành hiệp của nhân sĩ võ lâm thêm phần hấp dẫn, nhiệm vụ Thịt Nướng sẽ có những cập nhật như sau:

  • Bắt đầu từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 08/04/2011: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thu thập Thịt Nướng lần thứ 4 trong ngày, nhân vật sẽ nhận được ngẫu nhiên mỗi loại 5 vật phẩm hỗ trợ: Gân Cốt, Sức Mạnh và Nội Công.
  • Đối với nhân vật có Bạn đồng hành có thể hoàn thành 8 nhiệm vụ 1 ngày. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thu thập Thịt Nướng lần thứ 8 của ngày cũng sẽ nhận được ngẫu nhiên mỗi loại 5 vật phẩm hỗ trợ: Gân Cốt, Sức Mạnh và Nội Công.
Tên vật phẩmGhi chú
Tây Bắc Vọng
  • Trường hợp hoàn thành nhiệm vụ nhưng không nhận phần thưởng. Qua ngày hôm sau sẽ mất phần thưởng của ngày hôm trước.
Minh Nguyệt Dạ
Bánh Bột Vàng

Lưu ý

  • Chỉ nhân vật cấp 90 trở lên sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể nhận được phần thưởng này.