Cập nhật nhiệm vụ Thương Hội

14-04-2010

- Cập nhật nhiệm vụ Thương Hội

Nhiệm vụ Thương Hội với những điều chỉnh mới nhất về phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tùy vào cấp độ nhân vật, đồng đạo có thể nhận những phần thưởng khác nhau.

Sau đây Bổn Trang xin giới thiệu chi tiết cập nhật Thương Hội. Chính thức áp dụng từ sau bảo trì ngày 16/04/2010.

Thân mời quý đồng đạo theo dõi

Thời gian

Thời gian
Bắt đầu Sau bảo trì thứ Sáu – ngày 16/04/2010
Kết thúc

Sẽ được Bổn Trang thông báo vào thời gian sớm nhất

NPC liên quan

Hình ảnh minh họa Thành thị (tọa độ)
Tuyền Châu (192/182 )
Biện Kinh (170/182 )
Thành Đô ( 237/218 )
Tương Dương (182/182 )
Dương Châu (204/196 )
Đại Lý (185/182 )

Mô tả chi tiết

Đối tượng tham gia

Tất cả nhân vật đạt cấp độ trên 73, điểm danh vọng hiện tại lớn hơn 2đã gia nhập hệ phái đều có thể tham gia.

Quy tắc nhận thưởng

Nhân vật đủ các điều kiện, khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ thương hội sẽ nhận phần thưởng tương ứng theo cấp độ.

Phần thưởng

Sau khi hoàn thành Nhiệm Vụ Thương Hội đồng đạo nhận thêm phần thưởng vàng theo bảng phân bổ sau

Cấp độ nhân vật Vàng (thêm mới)
73 – 79+0.5
80 – 89+ 1
90 - 99+ 1.5

Các giới hạn

  • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng trong vòng 60 nhiệm vụ thương hội trong ngày.
  • Chỉ áp dụng cho các nhân vật từ cấp 73 trở lên, đã gia nhập hệ phái.