Cập nhật nóng ngày 19/11

17-11-2010

- Những cập nhật nóng nhất trong tuần

Kể từ sau bảo trì ngày 19/11/2010, một số tính năng & hoạt động của Võ Lâm Truyền Kỳ II như: Hạt Giống, Bát Nhã Nhỏ, nhiệm vụ Thương Hội, nhiệm vụ bang hội ... sẽ được điều chỉnh như sau:

Thời gian

Điều chỉnh bắt đầu áp dụng từ sau bảo trì ngày 19/11/2010.

Hạt Giống & Bát Nhã Nhỏ

Tính năng Ghi chú
Hạt Giống Trồng 4 Hạt Giống đầu tiên trong ngày không nhận được điểm danh vọng và điểm sư môn.
Bát Nhã Nhỏ Trồng 3 cây Bát Nhã Nhỏ đầu tiên trong ngày không nhận được điểm danh vọng và điểm sư môn.

Nhiệm vụ Sư Môn & Thương Hội

Nhiệm vụ Ghi chú
Sư Môn Hoàn thành mỗi nhiệm vụ Sư Môn bị trừ 5 điểm danh vọng
Thương Hội Hoàn thành mỗi nhiệm vụ Thương Hội, không nhận được điểm danh vọng

Lưu ý

Đối với nhiệm vụ Sư Môn: khi nhân vật có điểm danh vọng = 0 thì sẽ không thể nhận hoặc trả nhiệm vụ Sư Môn.

Nhiệm vụ bang hội

  • Nhân vật cấp độ 77 trở lên mới có thể tham gia nộp nguyên liệu bang hội tại NPC Tiêu Sư Thành Đô.
  • Nhân vật cấp độ 77 trở lên mới có thể nhận vàng khi nộp nguyên liệu bang hội.

Tàng Kiếm Sơn Trang

Tàng Kiếm tại bản đồ Tình trạng
Tương DươngMở
Tuyền Châu
Biện KinhTạm ngưng
Thành Đô
Dương Châu