Cập nhật phần thưởng nộp Bát Nhã Chứng Thư

29-08-2010

- Cập nhật phần thưởng Bát Nhã Chứng Thư

Quý đồng đạo thân mến!

Nộp Bát Nhã Chứng Thư là một tính năng quen thuộc với nhân sĩ võ lâm, sau khi nộp thành công 01 Bát Nhã Chứng Thư đồng đạo sẽ nhận được những phần thưởng bất ngờ và số điểm tích lũy, đạt mốc điểm tích lũy yêu cầu sẽ nhận được các phần thưởng quy định.

Bổn Trang sẽ cập nhật danh sách phần thưởng nộp Bát Nhã Chứng Thư như sau:

Thời gian bắt đầu

Chính thức áp dụng từ sau bảo trì ngày 06/09/2010.

Phần thưởng

Điểm tích lũy nộp Bát Nhã Chứng Thư Phần thưởngGhi chú
3004 Nhân Sâm Vạn NămPhần thưởng được chuyển thẳng vào hành trang của nhân vật
6004 Nhân Sâm Vạn Năm
9004 Nhân Sâm Vạn Năm
1.2004 Nhân Sâm Vạn Năm
1.5004 Nhân Sâm Vạn Năm
1.8004 Nhân Sâm Vạn Năm
2.1004 Nhân Sâm Vạn Năm
2.4004 Nhân Sâm Vạn Năm
2.7004 Nhân Sâm Vạn Năm
3.0004 Nhân Sâm Vạn Năm
3.3004 Nhân Sâm Vạn Năm
3.6004 Nhân Sâm Vạn Năm
3.9004 Nhân Sâm Vạn Năm
4.2004 Nhân Sâm Vạn Năm
4.5004 Nhân Sâm Vạn Năm
4.8004 Nhân Sâm Vạn Năm
5.1004 Nhân Sâm Vạn Năm
5.4004 Nhân Sâm Vạn Năm
5.7004 Nhân Sâm Vạn Năm
6.0004 Nhân Sâm Vạn Năm
6.3004 Nhân Sâm Vạn Năm
6.6004 Nhân Sâm Vạn Năm
6.9004 Nhân Sâm Vạn Năm
7.2004 Nhân Sâm Vạn Năm