Cập nhật sau bảo trì ngày 20/08

19-08-2010

- Cập nhật mới trong tháng 8

Quý đồng đạo thân mến!

Sau bảo trì thứ Sáu - ngày 20/08/2010, Bổn Trang sẽ tiến hành cập nhật 1 số thông tin mới sau đây, thân mời đồng đạo đón theo dõi:

Cập nhật tẩy điểm nội, ngoại thương

Thông qua vật phẩm Nguyệt Lượng Thố Luyện Đơn Lư, đồng đạo có thể tẩy điểm nội, ngoại thương theo công thức như sau:

Hình ảnhLoại hình tẩy điểmChi phí

Nguyệt Lượng Thố Luyện Đơn Lư

Tẩy hết nội, ngoại thương5 Vàng

Nhận điểm sư môn khi trồng cây Bát Nhã Nhỏ

Hình ảnhMô tả chi tiết

Bát Nhã Nhỏ

Bổ sung phần thưởng:

  • Thêm phần thưởng 5 điểm sư môn khi trồng thành công 1 cây Bát Nhã Nhỏ.

Lưu ý:

  • Có thể sử dụng Sư Môn Lệnh Thư để nhận nhân đôi điểm sư môn (không nhân đôi điểm kinh nghiệm và các phần thưởng).
  • Có thể sử dụng Sư Môn Lệnh Kỳ để nhận nhân ba điểm sư môn (không nhân ba điểm kinh nghiệm và các phần thưởng) .

Với những cập nhật mới, Bổn Trang hi vọng rằng đường hành tẩu của nhân sĩ sẽ có nhiều may mắn.