Cập nhật tính năng đập trứng cùng Bạn đồng hành

04-11-2010

- Bổ sung thêm chức năng mới của tính năng đập trứng cùng Bạn đồng hành

Tính năng đập trứng cùng Bạn đồng hành dù mới ra mắt nhưng cũng đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo đồng đạo võ lâm. Chắc chắn trong thời gian tới, sẽ còn nhiều sự quan tâm dành cho tính năng thú vị này.

Bắt đầu từ sau bảo trì 05/11/2010, Trứng ngẫu nhiên sẽ được bổ sung thêm chức năng như sau:

Hình ảnhGhi chú

Trứng ngẫu nhiên


Chức năng: Bổ sung chức năng luyện Thuần Thú Thuật cấp 1

Lưu ý: Những nhân vật chưa học Bắc Đẩu Thuần Thú Thuật cấp 1, khi nhấp vào dòng chọn sẽ được học.


Thân chúc quý nhân sĩ vui cùng tính năng đập trứng cùng Bạn đồng hành.