Cập nhật tính năng đổi Yếu Quyết

06-02-2010

- Những thông tin mới nhất về tính năng đổi Yếu Quyết

Quý đồng đạo thân mến.

Nhằm đem lại một sân chơi hào hứng và tạo điều kiện để hành trình bôn tẩu của đồng đạo thuận lợi, Bổn Trang xin cập nhật một số thông tin về đồi Yếu Quyết như sau:

Thời gian

Bắt đầu áp dụng từ sau bảo trì ngày 07/02/2010.

NPC liên quan

Hình ảnhGhi chú

Unnamed.jpg

Hành Cước Thương Nhân

Vị trí:
  • Thành Đô (217-221)
  • Biện Kinh (177-183)
  • Tuyền Châu (182-182)
  • Dương Châu (212-200)
  • Tương Dương (179-186)
Chức năng: Thêm chức năng đổi yếu quyết theo chọn lựa các môn phái.

Cách đổi Yếu Quyết

Công thứcNhận được
5 Yếu Quyết bất kỳ + 35 Vàng1 Yếu Quyết ngẫu nhiên theo hệ phái tự chọn

Lưu ý

  • Thời gian đổi Yếu Quyết tại NPC Hành Cước Thương Nhân: 18h00 - 24h00 hằng ngày.
  • Số lần đổi Yếu Quyết trong ngày: 20 lần (giới hạn chung với đổi Yếu Quyết thông thường).

Ngoài ra, Bổn Trang cũng xin lưu ý một số điểm như sau:

  • Mỗi nhân vật được tặng tối đa 3 lần Bánh Chưng cho NPC Bạch Tiên Sinh trong một ngày, xem chi tiết tại đây.
  • Tiếp tục online 2 giờ nhận thưởng cùng VLTK II (trừ giờ uỷ thác Bạch Câu Hoàn, Tam Thanh Hoàn, Lục Thần Hoàn), xem thông tin liên quan tại đây.
  • Một người trong tổ đội tham gia Thái Hư Ảo Cảnh hoàn thành nhiệm vụ thì cả tổ đội cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, xem chi tiết tại đây.