Cập nhật tính năng trồng Hạt Giống

22-10-2010

- Những thông tin điều chỉnh Hạt Giống

Quý đồng đạo thân mến!

Tính năng Hạt Giống đã đồng hành cùng đồng đạo trong suốt thời gian qua và sẽ tiếp tục mang đến những niềm vui bất ngờ với điều chỉnh về phần thưởng kinh nghiệm như sau:

Thời gian

Điều chỉnh bắt đầu từ sau bảo trì ngày 23/10/2010.

Nội dung

Đối tượng và nội dung điều chỉnh
Đối tượngĐiểm điểm kinh nghiệm nhận đượcĐiểm danh vọngĐiểm sư mônĐiểm nâng cấp Bạn đồng hành
Cây Héo Úa400.00003030
Cây Bất Tử600.00003030
Cây Bạch Ngân500.00003030
600.000
700.000
Cây Hoàng Kim2.000.000180901
3.000.000
4.000.000
Cây Bạch Kim10000000361802
15.000.000
20.000.000

Lưu ý

  • Điểm sư môn chỉ được nhận bắt đầu từ khi nhân vật hoàn thành trồng Hạt Giống thứ 5.
  • Điểm nâng cấp chỉ có thể nhận được khi nhân vật kích hoạt thần thú thuật.
  • Loại bỏ tất cả các vật phẩm phần thưởng trong hoạt động trồng Hạt Giống.
Bổ sung phần thưởng khi trồng 12 Hạt Giống
  • Khi nhân vật thực hiện thao tác trồng Hạt Giống thứ 12, sẽ nhận được 1 điểm nâng cấp Bạn đồng hành.
  • Mỗi ngày chỉ có thể nhận được 1 lần.
  • Điểm nâng cấp chỉ có thể nhận được khi nhân vật kích hoạt thần thú thuật.