Cập nhật về chuyển đổi trang bị Tướng Quân

16-03-2010

- Cập nhật về chuyển đổi trang bị Tướng Quân sau khi nâng cấp

Quý nhân sĩ thân mến!

Tính năng nâng cấp trang bị cũng như chuyển đổi trang bịTướng Quân từ Liêu sang Tống hoặc từ Tống sang Liêu trong thế giới võ lâm là những tính năng quan trọng trên đường bôn tẩu giang hồ của Quý nhân sĩ. Liên quan đến các tính năng nói trên, Bổn Trang xin thông báo như sau:

Trang bị Tướng Quân sau khi nâng cấp:

Không chuyển đổi được từ Tống sang Liêu và ngược lại

Trang bị Tống Tướng Quân sau khi nâng cấp - Hình ảnh mang tính chất minh họa

Trang bị Liêu Tướng Quân sau khi nâng cấp - Hình ảnh mang tính chất minh họa

Nay Bổn Trang thông báo rộng rãi trong giang hồ để Quý đồng đạo nắm rõ. Thân chúc Quý đồng đạo gặp nhiều may mắn trên đường hành tẩu giang hồ.