Chạy tập tin auto update ở Hoàng Phụng

26-08-2010

Chạy tập tin auto update để chơi game tại Hoàng Phụng

Ngày mai - 16h00 thứ Sáu ngày 27/08/2010, máy chủ Hoàng Phụng chính thức được khai mở với các hoạt động như sau:

  • Truy Công Lãnh Thưởng với phần thưởng hữu ích trên đường bôn tẩu.
  • Nhân sĩ đang bôn tẩu tại các máy chủ khác có thể chuyển đến Hoàng Phụng, thời gian đăng ký chuyển server bắt đầu từ ngày 27/08/2010, đợt chuyển đầu tiên vào ngày 03/09/2010 (nhân vật có điểm quân công trên 80.000 sẽ trở về mức 80.000 ngay lần đăng nhập đầu tiên tại Hoàng Phụng, áp dụng từ đợt chuyển 03/09/2010 – hết đợt 08/10/2010).
  • Để bôn tẩu được tại Hoàng Phụng, đồng đạo vui lòng chạy tập tin auto update để nâng cấp phiên bản.

Truy Công Lãnh Thưởng với Hoàng Phụng

Thân chúc đồng đạo vui cùng máy chủ mới Hoàng Phụng.