Chiến dịch bàn tay sắt

17-08-2010

- Thông tin về "Chiến dịch bàn tay sắt"

Quý nhân sĩ thân mến!

Nhằm xây dựng một môi trường văn hóa game Võ Lâm Truyền Kỳ II ngày càng lành mạnh và trong sạch, thời gian tới, Ban điều hành VLTK II quyết định thực hiện chiến dịch mang tên bàn tay sắt. Nội dung cụ thể như sau:

  • Những tên nhân vật không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn.
  • Các tên bang hội không phù hợp thuần phong mỹ tục cũng sẽ bị xóa tên khỏi thế giới võ lâm.

Chiến dịch bàn tay sắt áp dụng từ 03/09/2010

Ban điều hành VLTK II quyết định thực hiện chiến dịch bàn tay sắt

Lưu ý

  • Các nhân vật có tên không phù hợp thuần phong mỹ tục hãy nhanh chóng chuyển server và đổi tên khác.
  • Các bang hội có tên không phù hợp thuần phong mỹ tục hãy nhanh chóng thành lập bang hội với tên gọi mới.

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo cập nhật thông tin được kịp thời và đường hành tẩu được thuận tiện hơn.