Chỉnh sửa tính năng Tàng Kiếm Sơn Trang

26-02-2010

- Chỉnh sửa Tàng Kiếm Sơn Trang 

Tàng Kiếm Sơn Trang là một tính năng ẩn chứa nhiều kỳ bí của thế giới võ lâm. Bổn Trang xin cập nhật một số chỉnh sửa về tính năng Tàng Kiếm Sơn Trang vào sau bảo trì thứ Bảy, ngày 27/02/2010. Bổn Trang tin rằng những cập nhật này sẽ đem đến nhiều thú vị trên hành trình bôn tẩu của đồng đạo.

Điều chỉnh số lần tham gia miễn phí

  • Mỗi ngày, một nhân vật được tham gia miễn phí Tàng Kiếm 2 lần.
  • Thời gian reset miễn phí là 00h00 ngày kế tiếp.

Điều chỉnh kinh nghiệm thưởng

Mỗi nhân vật vượt qua được ải 4 đến ải 7 tuỳ theo cấp độ sẽ nhận được điểm kinh nghiệm.

LầnVượt ải5x6x7x8x9x
Lần 1Ải 4150.000 450.000 750.000 1.500.000 1.875.000
Ải 7225.000 675.000 1.125.000 2.250.000 2.812.500
Lần 2 trở điẢi 4100.000 300.000 500.000 1.000.000 1.250.000
Ải 7200.000 600.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000

 

Lưu ý

  • Thời gian chính thức áp dụng từ sau bảo trì thứ Bảy, ngày 27/02/2010.
  • Bổn Trang sẽ thông báo ngày kết thúc hoạt động trên Trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II.