Chuyển server miễn phí đến 03 máy chủ mới sát nhập

30-07-2010

- Chuyển server miễn phí cho một số máy chủ

Quý nhân sĩ thân mến!

Vừa qua, Bổn Trang đã tiến hành sát nhập một số máy chủ để tạo nên 03 máy chủ mới: Việt Ưng, Ngọc Phụng, Đại Ưng.

Nhằm tạo điều kiện để các máy chủ này đông vui hơn cũng như tạo cơ hội cho đồng đạo võ lâm được chu du tại 03 vùng đất mới và quang đại thanh thế của mình, Bổn Trang sẽ mở hoạt động chuyển server miễn phí từ một số máy chủ đến 03 máy chủ mới này. Cụ thể như sau:

Máy chủ đi Máy chủ đến

Tất cả các thành viên đang bôn tẩu tại 06 máy chủ sau và thỏa mãn điều kiện từ cấp 73 trở lên:

Thanh Long

Bạch Hổ

Hoàng Hổ

Phục Hổ

Xích Long

Ngọa Hổ

Ngọc Phụng

Việt Ưng

Đại Ưng


 

Thời gian đăng ký: Bắt đấu từ 17h00 thứ Sáu - 30/07/2010 đến 15h00 thứ Năm - 05/08/2010.

Đồng đạo có cấp 73 trở lên và đang bôn tẩu tại 06 máy chủ nói trên, nếu muốn chu du tại 03 máy chủ mới, hay tìm cơ hội vinh danh cho thanh thế giang hồ, ngay bây giờ, hãy đăng ký chuyển server miễn phí tới Việt Ưng, Đại Ưng & Ngọc Phụng.