Cơ hội sở hữu Thiên Chi Tàng Kiếm

06-01-2011

- Nâng cấp trang bị Tàng Kiếm cấp 9 thành Thiên Chi Tàng Kiếm

Q uý đồng đạo thân mến!

Ngày 07/01/2011 tới đây, tất cả nhân sĩ giang hồ đều có thể nâng cấp trang bị Tàng Kiếm cấp 9 của mình trở thành trang bị Thiên Chi Tàng Kiếm. Sau đây là phương thức nâng cấp, thân mời quý đồng đạo theo dõi để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Thời gian

Cập nhật chính thức bắt đầu từ sau bảo trì ngày 07/01/2011.

Nội dung

Nâng cấp trang bị Tàng Kiếm cấp 9 trở thành trang bị Thiên Chi Tàng Kiếm.
NPC liên quan
NPCGhi chú

  • Nâng cấp trang bị tại Học Trò Thợ Rèn Lưu ở thành Tương Dương.
Công thức nâng cấp
Nguyên liệuTrường hợpGhi chú
1 Tàng Kiếm Tử Kim Mão (+7 trở lên) + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng + 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (có Vàng)Thất bạiMất 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng
Thất bạiMất 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (có Vàng) + 100 Vàng
Thành côngNhận được: 1 Thiên Chi Tàng Kiếm Tử Kim Mão +6
1 Tàng Kiếm Kim Lũ Thường (+7 trở lên) + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng + 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (có Vàng)Thất bạiMất 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng
Thất bạiMất 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (có Vàng) + 100 Vàng
Thành côngNhận được: 1 Thiên Chi Tàng Kiếm Kim Lũ Thường +6
1 Tàng Kiếm Ô Kim Phục (+7 trở lên) + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng + 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (có Vàng)Thất bạiMất 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng
Thất bạiMất 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (có Vàng) + 100 Vàng
Thành côngNhận được: 1 Thiên Chi Tàng Kiếm Ô Kim Phục +6
1 Tàng Kiếm Kim Ấn + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng + 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (có Vàng)Thất bạiMất 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng
Thất bạiMất 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (có Vàng) + 100 Vàng
Thành côngNhận được: 1 Thiên Chi Tàng Kiếm Kim Ấn
1 Tàng Kiếm Kỳ Thạch + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng + 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (có Vàng)Thất bạiMất 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng
Thất bạiMất 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (có Vàng) + 100 Vàng
Thành côngNhận được: 1 Thiên Chi Tàng Kiếm Kỳ Thạch
1 Tàng Kiếm Bảo Châu + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng + 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (có Vàng)Thất bạiMất 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng
Thất bạiMất 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (có Vàng) + 100 Vàng
Thành côngNhận được: 1 Thiên Chi Tàng Kiếm Bảo Châu

Lưu ý

  • Nếu bỏ nhiều hơn số lượng Hoàng Kim Đại Hồng Bao theo quy định nâng cấp thì khi thất bại sẽ mất hết số lượng Hoàng Kim Đại Hồng Bao.
  • Hiệu quả Định Hồn sẽ bị mất sau khi nâng cấp thành công.
  • Trang bị nhận được có chỉ số thuộc tính ngẫu nhiên và kiểu nhân vật tương ứng với trang bị mang đi nâng cấp.
  • Riêng đối với các trang sức Tàng Kiếm cấp 9, sau khi nâng cấp thành công thì kiểu hình của trang sức sẽ phụ thuộc theo kiểu nhân vật đã mang trang sức đi nâng cấp.
  • Trang bị có độ cường hóa càng cao thì xác suất thành công càng cao.
  • Trang bị mang đi nâng cấp phải +7 trở lên.