Công thức nâng cấp vũ khí Bộ Phi Yên

07-10-2010

- Nâng cấp vũ khí Bộ Phi Yên thành Việt Yên

- Nâng cấp vũ khí Bộ Phi Yên trung cấp thành Việt Yên

Ngày 08/10/2010, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ có các cập nhật mới thật nóng bỏng. Sau đây là chi tiết cập nhật nâng cấp Vũ Khí Bộ Phi Yên thành Việt Yên, và Bộ Phi Yên trung cấp thành Việt Yên. Thân mời quý đồng đạo theo dõi:

Thời gian

Chính thức áp dụng từ sau bảo trì ngày 08/10/2010.

Các công thức nâng cấp

Nâng cấp vũ khí Bộ Phi Yên thành Việt Yên

Công thứcTrường hợpGhi chú
01 vũ khí Bộ Phi Yên hoặc Bộ Phi Yên trung cấp (cường hóa + 7 trở lên) + 03 Phi Yên Thạch + 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng Thất bạiMất 1 Phi Yên Thạch + 100 Vàng
Thất bạiMất 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng
Thành côngNhận 1 Vũ khí Việt Yên (+6)

Lưu ý

  • Vũ khí Bộ Phi Yên hoặc Bộ Phi Yên trung cấp mang đi nâng cấp có độ cường hóa +7 trở lên.
  • Nâng cấp thành công sẽ nhận được 1 vũ khí Việt Yên có độ cường hóa +6.
  • Hiệu quả Định Hồn nếu có sẽ mất sau khi nâng cấp thành công.

Nâng cấp vũ khí Bộ Phi Yên trung cấp thành Việt Yên

Công thức ghépNhận được
01 vũ khí Bộ Phi Yên trung cấp (+7 trở lên) + 01 Thiên Quái Thạch + 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng1 Vũ Khí Việt Yên

Lưu ý

  • Sau khi nâng cấp thành công, điểm nội/ ngoại công tối đa trên vũ khí sẽ thay đổi.
  • Vũ khí nhận được có đẳng cấp cường hóa bằng vũ khí mang đi nâng cấp
  • Hiệu quả Định Hồn được giữ nguyên.

Thân chúc đồng đạo có những trang bị vũ khí như mong muốn.