Đặc sản tại Hoàng Phụng

26-08-2010

Đặc sản tại Hoàng Phụng

Quý đồng đạo võ lâm thân mến!

Lãnh địa Hoàng Phụng sẽ chính thức ra mắt đồng đạo võ lâm vào 16h00 ngày 27/08/2010 với hoạt động Truy Công Lãnh Thưởng hấp dẫn và hoạt động chuyển sever từ các máy chủ trên toàn võ lâm đến Hoàng Phụng.

Ngoài ra, Bổn Trang xin cung cấp đến nhân sĩ tại Hoàng Phụng sẽ nhận được đặc sản là 12 chuối sau khi trồng thành công Hạt Giống thứ 12 và nhận 8 chuối sau khi trồng thành công 01 Bát Nhã Lớn trong ngày.

Vật phầmĐiều kiện
chuoi

Chuối

Trồng thành công Hạt Giống thứ 12 trong ngày nhận 12 đặc sản chuối và 8 chuối khi trồng thành công 01 Bát Nhã Lớn

Thân chúc đồng đạo có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng Hoàng Phụng.