Đặc sản trái cây với những cập nhật mới nhất

08-09-2010

- Cập nhật mới nhất về đặc sản trái cây

Đặc sản trái cây luôn mang lại niềm vui cho đông đảo nhân sĩ võ lâm và luôn làm không khí võ lâm thêm rộn ràng nhiều màu sắc. Với những cập nhật mới nhất về đặc sản trái cây, Bổn Trang tin rằng sẽ mang lại những bất ngờ dành tặng đồng đạo.

Đặc sản trái cây | Đặc sản từ cây Bát Nhã Nhỏ

Nâng cấp đặc sản trái cây

Thời gian

Hoạt động bắt đầu từ sau bảo trì ngày 09/09/2010.

NPC liên quan

Hình ảnhMáy chủGhi chú

Đường Minh Thành

giữa thành Tuyền Châu

Tất cả các máy chủ, trừ máy chủ Hoàng Phụng.

Bổ sung dòng chọn: Tại hạ muốn trao đổi 10 đặc sản 1 lấy 10 đặc sản 2 (chi phí 14 Vàng).

Lưu ý: Nhân vật phải có cùng Quốc tịch với máy chủ mới có thể tham gia tính năng này.

Máy chủ Hoàng Phụng.

Bổ sung dòng chọn: Tại hạ muốn trao đổi 10 đặc sản 1 lấy 10 đặc sản 2.

  • Đổi 10 Lê lấy 10 Bơ ( tốn 14 Vàng).
  • Đổi 10 Bòn bon lấy 10 Bơ ( tốn 14 Vàng).
  • Đổi 10 Khế lấy 10 Bơ ( tốn 14 Vàng).
  • Đổi 10 Khóm lấy 10 Bơ ( tốn 14 Vàng).

Lưu ý: Nhân vật phải có cùng Quốc tịch với máy chủ mới có thể tham gia tính năng này.

Cách đổi đặc sản

Tên máy chủCông thức ghépThành công nhận được
Phục Hổ

10 Lê + 14

10 Măng Cụt

Hoàng Hổ
Thanh Long
Phi Hổ
Bạch Hổ
Ngọa Hổ
Xích Long
Mảnh Hổ
Thiên Hổ

10 Bòn Bon+ 14

10 Đào

Thăng Long
Đại Hổ
Tàng Long
Thần Long
Thiên Long
Thiết Hổ
Linh Hổ
Hắc Hổ
Hàng Long
Kỳ Hổ
Song Hổ
Vân Long

10 Khế + 14

10 Mận

Quán Hổ
Vương Long
Uy Long
Ngũ Hổ
Bá Long
Địa Hổ
Truy Long
Hỏa Long
Thần Hổ
Quyền Long
Tiên Phụng

10 Khóm + 14

10 Vải

Hỏa Ưng
Kỳ Ưng
Ngọc Phụng
Việt Ưng
Đại Ưng
Hoàng Ưng
Tường Phụng
Bạch Ưng
Phi Ưng
Hồng Ưng
Dạ Hổ
Hoàng Phụng

10 Lê + 14

10 Bơ

10 Bòn Bon+ 14

10 Khế + 14

10 Khóm + 14

Đặc sản trái cây từ cây Bát Nhã Nhỏ

Thời gian bắt đầu

Tính năng chính thức bắt đầu từ sau bảo trì ngày 09/09/2010.

Chi tiết

Tên máy chủTrồng thành công mỗi cây Bát Nhã nhỏTrồng thành công Cây Bát Nhã thứ 8 trong ngày
Phục Hổ

1 Khóm

2 Khóm

Hoàng Hổ
Thanh Long
Phi Hổ
Bạch Hổ
Ngọa Hổ
Xích Long
Mảnh Hổ
Thiên Hổ

1 Lê

2 Lê

Thăng Long
Đại Hổ
Tàng Long
Thần Long
Thiên Long
Thiết Hổ
Linh Hổ
Hắc Hổ
Hàng Long
Kỳ Hổ
Song Hổ
Vân Long

1 Bòn Bon

2 Bòn Bon

Quán Hổ
Vương Long
Uy Long
Ngũ Hổ
Bá Long
Địa Hổ
Truy Long
Hỏa Long
Thần Hổ
Quyền Long
Tiên Phụng

1 Khế

2 Khế

Hỏa Ưng
Kỳ Ưng
Ngọc Phụng
Việt Ưng
Đại Ưng
Hoàng Ưng
Tường Phụng
Bạch Ưng
Phi Ưng
Hồng Ưng
Dạ Hổ
Hoàng Phụng

1 chuối

2 chuối