Điều cần biết về Lệnh Bài Hoàng Kim

09-03-2010

- Điều cần biết về Lệnh Bài Hoàng Kim

Quý nhân sĩ thân mến!

Như Bổn Trang đã thông báo về thời hạn nhận thưởng của Lệnh Bài Hoàng Kim là 60 ngày (kể từ ngày nạp), bao gồm: nhận phần thưởng hằng ngày, phần thưởng ngày vàng, phần thưởng khi lên cấp.

Nhân dịp cập nhật những thông tin mới nhất, Bổn Trang xin thông báo những điều cần biết về Lệnh Bài Hoàng Kim như sau:

  • Ngày kết thúc nhận thưởng chung của Lệnh Bài Hoàng Kim sẽ là 24h00 - Chủ nhật - ngày 04/07/2010.
  • Như vậy, thời điểm Quý đồng đạo nên nạp Hoàng Kim Lệnh Bài trễ nhất là cuối tháng 04/2010, để có thể nhận thưởng đủ 60 ngày.

Lưu ý:

  • Nếu Quý nhân sĩ nạp Lệnh Bài Hoàng Kim vào ngày 03/07 thì ngày kết thúc nhận thưởng vẫn là 24h00 ngày 04/07/2010.
  • Như vậy, Bổn Trang xin nhắc lại: Thời gian nhận thưởng Lệnh Bài Hoàng Kim vẫn chỉ là 60 ngày kể từ lúc nạp.

Thân chúc Quý nhân sĩ vui cùng thế giới võ lâm.