Điều chỉnh Sát Thủ Đường & Long Môn Trấn

29-10-2010

- Điều chỉnh Sát Thủ Đường & Yến Tiệc Long Môn Trấn

Quý đồng đạo thân mến!

Tính năng Sát Thủ Đường & Yến Tiệc Long Môn Trấn sẽ được điều chỉnh từ sau bảo trì ngày 29/10/2010, cụ thể như sau:

Điều chỉnh thời gian Sát Thủ Đường & Long Môn Trấn
Sát Thủ Đường Đợt 1 Bắt đầu lúc 9h30 (buổi sáng)
Đợt 2 Bắt đầu lúc 12h30 (buổi trưa)
Yên Tiệc Long Môn Trấn Lần 1 Bắt đầu lúc 16h30 thứ Sáu hàng tuần
Lần 2 Bắt đầu lúc 16h30 thứ Bảy hàng tuần

Quý nhân sĩ vui lòng cập nhật thông tin kịp thời để đường hành tẩu được thuận lợi.