Điều chỉnh tính năng đảm bảo Quân Công

26-02-2010

- Điều chỉnh tính năng đảm bảo Quân Công

Ngay khi những thông tin về tính năng đảo bảo điểm Quân Công sau khi chuyển server, Bổn Trang đã nhận được nhiều đóng góp từ phía Quý đồng đạo. Bổn Trang xin chân thành cám ơn những góp ý của Quý đồng đạo, và sau đây, xin điều chỉnh một số thông tin như sau:

Không phân biệt số điểm quân công mà nhân vật hiện có, khi đăng ký ghi nhận điểm Quân Công, nhân vật sẽ bị trừ 500 Vàng trong hành trang.

Nhân vật chuyển đến server mới nếu có số điểm Quân Công cao hơn nhân vật có điểm Quân Công cao nhất ở phe tương ứng sẽ được điều chỉnh như sau:

  • Số điểm tối đa có thể nhận được là 110% số điểm cao nhất của người cùng phe ở server hiện tại.
  • Nếu chuyển server thất bại chỉ có thể nhận lại số điểm ngay tại thời điểm đăng ký và sẽ không thể nhận lại Vàng đã đăng ký.

Thời gian chính thức áp dụng vào đợt đăng ký chuyển server trong tuần tới (ngày 04/03/2010). Quý nhân sĩ có thể xem chi tiết tính năng đảm bảo Quân Công tại đây.