Điều chỉnh tính năng hảo cảm

15-03-2010

- Điều chỉnh tính năng hảo cảm

Hảo cảm của thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II là một tính năng khá "đẹp" trong tình bằng hữu, huynh đệ của Quý nhân sĩ bôn tẩu trong giang hồ.

Tiếp tục cập nhật những điều chỉnh tính năng của Võ Lâm Truyền Kỳ II, Bổn Trang xin thông báo như sau:

Điểm kinh nghiệm nhận được thêm nhờ hệ thống hảo cảm sẽ giảm xuống theo quy định điều chỉnh mới.

Thời gian chính thức áp dụng:

Sau bảo trì - thứ Sáu ngày 19/03/2010

Nay, Bổn Trang xin thông báo đến Quý đồng đạo. Thân chúc nhân sĩ muôn phương thuận tiện trên đường hành tẩu.