Điều kiện lập Bang hội

29-01-2010

- Điều kiện mới cho việc lập Bang hội

Quý đồng đạo thân mến.

Như Bổn Trang đã đưa tin về việc lập Bang hội, hôm nay, Bổn Trang xin gửi đến đồng đạo những điều kiện mới về việc lập Bang hội.

Với điều kiện mới này, Bổn Trang tin rằng việc tổ chức và quản lý Bang hội của đồng đạo sẽ nhiều thuận lợi.

Sau bảo trì ngày mai, thứ bảy ngày 30/01/2010,

Quý nhân sĩ có thể tiến hành lập Bang hội

Điều kiện thành lập bang

  • Đẳng cấp nhân vật lập bang từ 50 trở lên.
  • Điểm danh vọng của nhân vật 1.000 trở lên.
  • Cần có trong hành trang 500 Vàng, 1 Hội Minh Lệnh Bài, 1 Càn Khôn Phù (các vật phẩm này sẽ mất đi sau khi lập bang thành công).

Lưu ý

Riêng Quý nhân sĩ máy chủ Hồng Ưng có thể bắt đầu lập Bang hội từ ngày 12/02/2010.