Độ phồn vinh server: Những cập nhật mới

13-02-2010

- Những cập nhật mới về độ phồn vinh server

Quý đồng đạo thân mến.

Ngày 15/01/2010, chuyên mục mới Phồn vinh server đã chính thức ra mắt Quý đồng đạo. Dù mới ra mắt nhưng trang mục này được khá đông đảo đồng đạo quan tâm.

Bổn Trang xin cập nhật những thông tin mới nhất về độ phồn vinh server trong thời gian gần đây. Hằng tháng, Bổn Trang sẽ cập nhật độ phồn vinh tại các server để đồng đạo nắm rõ.

Phồn vinh server

Bổn Trang sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về độ phồn vinh của các máy chủ để đồng đạo có khái nhìn khái quát nhất về vị thế giang hồ của máy chủ mà đồng đạo đang bôn tẩu.