Đồng đạo có Bạn đồng hành cấp 4 chưa?

03-04-2011

- Đồng đạo đã có Bạn đồng hành cấp 4 chưa?

Quý nhân sĩ thân mến!

Ngày 21/03 vừa qua, tính năng Bạn đồng hành cấp 4 đã chính thức đến với đồng đạo. Với sự thay đổi về kiểu hình Bạn đồng hành từ các loài thỏ, dơi, quạ, gấu ... nâng cấp thành Hồng Bào Sứ Giả, Tây Bắc Tráng Hán, Nhất Phẩm Đường mật sứ, ... đã làm phong phú thêm hình ảnh về Bạn đồng hành trên đường bôn tẩu của đồng đạo.

Đã có nhiều nhân sĩ sở hữu Bạn đồng hành cấp 4, thân mời đồng đạo cùng chiêm ngưỡng:

VLTK II
Bạn đồng hành có kiểu hình của Tây Bắc Tráng Hán

 

VLTK II
Cùng tụ họp Bạn đồng hành cấp 4

Còn đồng đạo, đã chuẩn bị cho mình một Bạn đồng hành cấp 4 chưa? Xem thêm chi tiết về cách thức nâng cấp lên Bạn đồng hành cấp 4 tại đây.