Giảm điểm PK bằng thời gian ủy thác

19-05-2010

- Giảm điểm PK bằng thời gian ủy thác

Vào sau bảo trì thứ Sáu - ngày 21/05, Bổn Trang sẽ tiến hành cập nhật giảm điểm PK của nhân vật thông qua thời gian ủy thác.

Thời gian

Chính thức áp dụng từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 21/05.

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú

Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Có thể tẩy điểm PK của mình

 

Nội dung

Quý đồng đạo có thể tẩy điểm PK của mình thông qua vật phẩm Cẩm Nang Đại Sự Kiện theo công thức sau:

Công thứcTrị PK Ghi chú
2 giờ Ủy Thác Bạch Câu Tiên ĐơnX (số trị PK hiện tại của nhân vật)
  • Tẩy điểm PK bất kỳ đang có trong người xuống 0.
  • Có thể sử dụng tính năng trong bất kỳ trạng thái nào (PK và Luyện Công).
1 giờ Ủy Thác Tam Thanh Tiên Đơn
1 giờ Ủy Thác Lục Thần Tiên Đơn
Thân chúc đồng đạo vui cùng thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.