Hệ thống quân công hoạt động trở lại

30-12-2010

- 01/01/2011: Hệ thống quân công trở lại bình thường

Quý nhân sĩ thân mến!

Như Bổn Trang đã thông báo về lỗi liên quan đến hệ thống quân công thì tất cả các tài khoản lợi dụng lỗi game sẽ tùy thuộc mức độ vi phạm mà Ban điều hành sẽ có biện pháp xử lý một cách triệt để.

Cũng theo thông báo thì ngày 01/01/2011, hệ thống quân công sẽ hoạt động trở lại bình thường, đồng đạo sẽ được:

  • Trả công trạng trở về số điểm thực hiện có của nhân vật.
  • Tham gia đánh giá quân hàm như bình thường.

VLTK II và những niềm vui của đồng đạo võ lâm

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo theo dõi thông tin kịp thời, thân chúc đường hành tẩu của đồng đạo gặp nhiều may mắn.