Hình ảnh Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật

06-08-2010

- Hình ảnh đầu tiên về Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật

Quý nhân sĩ thân mến!

Sáng nay - 06/08/2010, tính năng mới Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật chính thức được ra mắt, thân mời đồng đạo cùng đón xem những hình ảnh đầu tiên của tính năng này.

Hình ảnh mới nhất với Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật

Thân chúc đồng đạo vui cùng thế giới võ lâm.