Hình ảnh mới về vũ khí Linh Phách

05-11-2010

- Hình ảnh mới nhất về vũ khí Linh Phách

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến!

Sáng nay - 05/11/2010, vũ khí Linh Phách đã chính thức xuất hiện tại thế giới võ lâm. Bổn Trang xin gửi đến đồng đạo những hình ảnh mới nhất về loại vũ khí quý hiếm này. Thân mời đồng đạo cùng theo dõi.

VLTK II

Bách Chiến

VLTK II

Chước Nhật

VLTK II

Danh Túc

VLTK II

Đào Lý

VLTK II

Tuấn Dật

Hệ thống trang bị, vũ khí trong võ lâm sẽ luôn được cập nhật và đổi mới, Bổn Trang sẽ thường xuyên đem đến cho đồng đạo những bất ngờ thú vị.