Hoàng Phụng: Những cập nhật mới

04-10-2010

Những cập nhật tại Hoàng Phụng vào 16/10

Quý đồng đạo thân mến!

Ngày 27/08/2010, máy chủ mới Hoàng Phụng ra mắt đã làm không khí võ lâm trở nên tươi mới hơn. Tiếp tục tạo nên một Hoàng Phụng sôi động, ngày 16/10/2010, Ban điều hành sẽ cập nhật các tính năng mới tại Hoàng Phụng như sau:

  • Mở tính năng lập bang hội tại Hoàng Phụng, anh hùng võ lâm có cơ hội trổ tài cầm quân và vinh danh bản thân cũng như bang hội mình từ sau bảo trì 16/10, xem điều kiện lập bang hộitại đây.
  • Cũng trong thời gian trên, tính năng kết hôn cũng chính thức được cập nhật.
  • Đồng thời, Hoàng Phụng cũng cho phép chuyển đổi điểm công trạng từ sau bảo trì 16/10/2010.

Cập nhật tính năng mới tại Hoàng Phụng

Với những cập nhật mới nhất, Bổn Trang tin rằng nhân sĩ võ lâm sẽ có một mùa vui tại Hoàng Phụng.