Hợp thành Nữ Oa Tinh Thạch không khóa

27-08-2010

- Hợp thành Nữ Oa Tinh Thạch không khóa

Quý đồng đạo thân mến!

Từ sau bảo trì ngày 30/08/2010, quý đồng đạo có thể mở khóa được Nữ Oa Tinh Thạch. Hi vọng việc này sẽ giúp quý đồng đạo thích thú hơn khi đến với Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Thân mời đồng đạo theo dõi chi tiết cụ thể như sau:

NPC liên quan

Thợ rèn Lưu

177/183 - Tương Dương

Đạo cụ liên quan

Hình ảnh

Càn Khôn Phù

Nữ Oa Tinh Thạch

Công thức hợp thành

Công thứcNhận được
01 Nữ Oa Tinh Thạch (khóa) + 01 Càn Khôn Phù01 Nữ Oa Tinh Thạch (không khóa)