Hướng dẫn sử dụng Huyền Hoàng Bảo Đơn

07-07-2010

- Hướng dẫn sử dụng Huyền Hoàng Bảo Đơn

Quý đồng đạo thân mến!

Huyền Hoàng Bảo Đơn - vật phẩm mới - lần đầu tiên xuất hiện trong Võ Lâm Truyền Kỳ II với nhiều bí ẩn. Bổn Trang sẽ cung cấp đến đồng đạo gần xa các thông tin liên quan như sau:

Vật phẩm mới

Hình ảnhGhi chú

Nguyệt Lượng Thố Luyện Đơn Lư

Nguồn gốc: Chuyển thẳng vào hành trang của nhân vật kể từ sau bảo trì ngày 07/07/2010.

Tính chất:

  • Không thể: giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng.
  • Có thể bán shop = 0 đồng.
Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng, nhận Huyền Hoàng Bảo Đơn.

Huyền Hoàng Bảo Đơn

Nguồn gốc: Nhận từ Nguyệt Lượng Thố Luyện Đơn Lư.

Tính chất:

  • Được phép: giao dịch, bày bán, xếp chồng, bán shop = 0 đồng.
  • Không được phép: ném ra

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng.

Tác dụng: Dùng để tẩy toàn bộ điểm PK hiện tại của nhân vật.

Lưu ý:

  • Mỗi lần có thể nhận 10 Huyền Hoàng Bảo Đơn từ Nguyệt Lượng Thố Luyện Đơn Lư.
  • Chi phí mỗi lần nhận là 1 Vàng.

Điều kiện tẩy điểm PK khi sử dụng Huyền Hoàng Bảo Đơn

Công thứcTrị PKGhi chú
2 giờ Ủy Thác Bạch Cầu Tiên Đơnx (Số trị PK hiện tại của nhân vật)
  • Tẩy điểm PK bất kỳ đang có trong người xuống 0.
  • Có thể sử dụng tính năng trong bất kỳ trạng thái nào (PK và Luyện Công).
1 giờ Ủy Thác Tam Thanh Tiên Đơn
1 giờ Ủy Thác Lục Thần Tiên Đơn