Làm cách nào để gọi bạn đồng hành?

22-08-2010

- Cách gọi Bạn đồng hành

Đồng đạo võ lâm thân mến!

Đồng đạo đã tham gia tính năng Bạn đồng hành chưa? Sẽ rất thú vị và nhiều bất ngờ trên hành trình bôn tẩu nếu nhân sĩ dắt theo một Ban đồng hành trên các nẻo đường. Thân mời đồng đạo cùng theo dõi hướng dẫn cách gọi Bạn đồng hành.

Bước 1: Chuẩn bị 100 Vàng + 10 Mảnh Thái Dịch Hỗn Nguyên, 1000 điểm sư môn và 7000 điểm tu luyện.

Bước 2: Kích hoạt tính năng Bạn đồng hành tại NPC Bắc Đẩu Lão Nhân

Bước 3: Mở vật phẩm Cẩm Nang Đại Sự Kiện chọn dòng Bạn đồng dành.

Bước 4: Đồng đạo chọn dòng “Gọi Bạn đồng hành" để tạo. Đồng đạo có thể đặt tên có dấu, có khoảng cách.

Đến đây, đồng đạo đã hoàn thành thao tác gọi Bạn đồng hành.

Thân chúc đồng đạo có những niềm vui cùng bạn đồng hành.