Lược bỏ một số bang hội không hoạt động

05-08-2010

- Lược bỏ một số bang hội không hoạt động

Quý nhân sĩ thân mến!

Liên quan đến các máy chủ chuẩn bị sát nhập, Bổn Trang xin thông báo như sau:

Sau bảo trì ngày mai - thứ Sáu - 06/08/2010, Bổn Trang sẽ tiến hành lược bỏ các bang hội không hoạt động trong vòng 6 tháng trở lại đây tại 06 máy chủ chuẩn bị sát nhập.

06 máy chủ chuẩn bị sát nhập trong thời gian tới.

Máy chủ 1

Máy chủ 2

Mảy chủ mới

Thời gian gộp

Châu LongVương LongTiên Phụng Thứ Ba - ngày 10/08/2010
Lôi HổTrấn Hổ Kỳ Ưng Thứ Tư - ngày 11/08/2010
Phong HổVạn HổHỏa ƯngThứ Tư - ngày 11/08/2010

Nay Bổn Trang thông báo để quý nhân sĩ nắm rõ thông tin. Thân chúc đồng đạo có những bước đường may mắn cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.