Lưu ý trong quá trình sát nhập máy chủ

09-07-2010

- Thời gian và lưu ý trong quá trình sát nhập máy chủ

Quý nhân sĩ thân mến!

Về việc tiến hành sát nhập máy chủ, Bổn Trang xin nhắc lại thời gian quá trình sát nhập của 6 máy chủ như sau:

Máy chủ 1 Máy chủ 2 Mảy chủ mới Thời gian gộp
Thiên Ưng Thần Ưng Việt Ưng Thứ Ba - ngày 13/07/2010
Bạch Phụng Hỏa Phụng Ngọc Phụng Thứ Tư - ngày 14/07/2010
Phi Phụng Hắc Ưng Đại Ưng Thứ Tư - ngày 14/07/2010

Đồng thời, trong quá trình sát nhập, đồng đạo tại 6 máy chủ trên cần lưu ý:

  • Tính năng Quốc Tịch: Sau khi sát nhập, nhân vật đăng nhập vào game lần đầu tiên tại máy chủ mới sẽ được công nhận có Quốc Tịch tại máy chủ mới.
  • Tính năng kết hôn sẽ hoạt động bình thường sau khi sát nhập các máy chủ.
  • Tính năng lập bang hội sẽ tạm ngưng hoạt động từ sau bảo ngày 10/07/2010 và chính thức mở lại vào 16/07/2010.
  • Ngày 16/07/2010, tính năng chuyển server tại các máy chủ mới sẽ hoạt động trở lại như bình thường.

Nay Bổn Trang thông báo để quý đồng đạo được nắm rõ và chuẩn bị chu đáo hơn cho việc sát nhập máy chủ.