Mở thành thứ 8 Hỗn Nguyên Công

22-04-2011

- Ra mắt tính năng chuyển sinh 4

Quý nhân sĩ thân mến!

Như vậy là Hỗn Nguyên Công 8 thành cũng sắp sửa được mở ra, những hiệu quả và lợi ích của chuyển sinh lần 4 mang lại là gì? Đồng đạo hãy nhanh tay khám phá bí ẩn của Hỗn Nguyên Công thành thứ 8 và chinh phục thế giới võ lâm ngay hôm nay.

Hỗn Nguyên Công 8 thành

Thời gian
Bắt đầu: sau bảo trì ngày 22/04/2011.
Mô tả nội dung nhiệm vụ và các NPC có liên quan
NPCGhi chú

Thế Ngoại Cao Nhân

 • Tọa độ (197/194).
 • Đối thoại với NPC Thuyền Phu ở Biện Kinh để di chuyển lên Cô Đảo.
 • Nhận nhiệm vụ chuyển sinh 4.

Lưu ý

Điều kiện để nhận nhiệm vụ chuyển sinh 4:

 • Luyện thành công thành thứ 6 - Hỗn Tục Hòa Quang.
 • Nhân vật đạt cấp độ 99 (không cần dư tỷ điểm kinh nghiệm).

Điều kiện hoàn thành chuyển sinh:

 • Phải có Bạn đồng hành cấp 4.
 • Luyện thành công thành thứ 6 - Hỗn Tục Hòa Quang.
 • Nhân vật đạt cấp độ 99 (dư 2 tỷ điểm kinh nghiệm).
 • Có 1 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ trên hành trang.
 • Hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Chỉnh sửa vật phẩm liên quan
Vật phẩmGhi chú

Long Tử Ấn

 

Bổ sung các dòng chọn: Nhận thưởng Hỗn Nguyên Công thành thứ 8.

 • Ta muốn nhận ngoại trang Thiên Âm miễn phí 120 ngày (1 lần duy nhất, có chỉ số theo hướng tu luyện).
 • Ta muốn nhận Ngọc Bội kỹ năng mới hạn tồn tại 30 ngày (1 lần duy nhất).
 • Ta muốn mua ngoại trang Văn Sử 30 ngày (200 Xu vật phẩm).
 • Ta muốn mua ngoại trang Thiên Âm 30 ngày (200 Xu vật phẩm).
 • Ta muốn mua ngoại trang Thiếu Dương 30 ngày (200 Xu vật phẩm).
 • Ta muốn đổi Ngọc bội kỹ năng mới hạn tồn tại 7 ngày (700 Danh vọng và Sư môn).
 • Ta muốn nâng cấp thú cưỡi Bạch Hổ (cần Phiêu Vũ + 1.000 Vàng).

Lưu ý:

 • Nhân vật đã luyện thành công 8 thành Hỗn Nguyên Công mới có thể thao tác các dòng chọn trên.
 • Nhân vật đẳng cấp 86 trở lên có Danh vọng và Sư môn 10.000 trở lên có thể đổi Ngọc Bội kỹ năng.
 • Nhân vật đẳng cấp 88 trở ên mới có thể mua ngoại trang Thiên Âm và Văn Sử, Thiếu Dương.
 • Nhân vật cấp 90 mới có thể nâng cấp thú cưỡi Bạch Hổ.

Hổ Tử Ấn

Phụng Tử Ấn

Ưng Tử Ấn

Mô tả các cấp nhận thưởng Hỗn Nguyên Công tầng thứ 8
Đẳng cấpPhần thưởng
84
 • Nhận được bộ Ngoại Trang Thiên Âm (chỉ số theo hướng tu luyện, hạn tồn tại 120 ngày).
 • Có thể nhận Ngoại Trang chuyển sinh (Trắng) tại NPC Bạch Tiên Sinh (mỗi lần nhận trừ 100 điểm sư môn của nhân vật).
 • Nhận Ấn chuyển sinh mới theo hướng tu luyện.
  Nhận Phong Hiệu chuyển sinh 4.
 • Được phép uẩn linh ngoại trang: Bát Bát Ngoại Trang, Tướng Quân Ngoại Trang, Linh Lung ngoại trang, Văn Sử ngoại trang, Thiên Âm ngoại trang, Thiếu Dương ngoại trang …
 • Được vòng hào quang phát sáng (kích hoạt tại Ấn chuyển sinh).
 • Được phép kích hoạt vũ khí phát sáng (kích hoạt tại Ấn chuyển sinh).
86
 • Nhận ngọc bội kỹ năng (Nhận lần đầu tại Ấn chuyển sinh – Hạn tồn tại 30 ngày).
 • Các lần tiếp theo có thể đổi Ngọc Bội kỹ năng hạn tồn tại 7 ngày (cần 700 điểm sư môn, 700 điểm danh vọng).
88
 • Có thể mua ngoại trang Văn Sử,Thiên Âm, Thiếu Dương ko có chỉ số  (hạn tồn tại 30 ngày, giá bán = 200 Xu vật phẩm, mua tại Ấn chuyển sinh).
90

Có thể nâng cấp thú cưỡi Bạch Hổ (Cần 1 Phiêu Vũ+ 1.000 Vàng).

Lưu ý:

 • Hạn tồn tại của thú cưỡi Bạch Hổ là hạn tồn tại của Phiêu Vũ mang đi nâng cấp.
 • Trường hợp Phiêu Vũ mang đi nâng cấp không có hạn tồn tại thì thú cưỡi Bạch Hổ nhận được có hạn tồn tại 30 ngày.
Mô tả chỉ số có trên ngoại trang mới Hỗn Nguyên Công tầng thứ 8
Hướng tu luyệnNgoại TrangChỉ số dòng 1Chỉ số dòng 2
Long TửNónCông kích 10%KTC 12 điểm
Áo Độ tập trung tăng 8%
QuầnChính xác tăng 180
Phụng TửNónXác suất xuất chiêu 5%KTC 12 điểm
Áo Độ tập trung tăng 8%
QuầnHỗ trợ tấn công tăng và hỗ trợ phòng thủ tăng 30%
Hổ TửNónGiảm thọ thương 13%KTC 12 điểm
Áo nội phòng, ngoài phòng tăng 100 điểm
QuầnSinh lực, nội lực tăng 9%
Ưng TửNónBỏ qua phòng ngự 10%KTC 12 điểm
Áo Độ tập trung tăng 8%
QuầnChính xác tăng 180
Phong hiệu mới

Phong hiệu nhận ngay sau khi nhân vật luyện thành công tầng 8 Hỗn Nguyên Công, đẳng cấp nhân vật trở về 84.

Phong hiệuHệ pháiHiệu quả sử dụng & ẩn hình
Trưởng lão Đạt Ma ĐườngThiếu Lâm Tục Gia
 • Kháng tất cả tăng 16 điểm.
 • Hiệu quả thương dược tăng 8%.
 • Hỗ trợ mật tịch tăng thêm 2%.
Trưởng lão La Hán ĐườngThiếu Lâm Võ Tông
Trưởng lão Tàng Kinh CácThiếu Lâm Thiền Tông
Thiên Thủ Sứ GiảĐường Môn
Kim Quang Tiên TửNga My Phật Gia
Thiên Âm Tiên TửNga My Tục Gia
Chấp Pháp Thần CáiCái Bang Tĩnh Y
Chưởng Bổng Thần CáiCái Bang Ô Y
Thượng Thanh Đạo NhânVõ Đang Đạo Gia
Tử Hà Tản NhânVõ Đang Tục Gia
Trấn Quân Tướng QuânDương Môn Thương
Chinh Lỗ Tướng QuânDương Môn Cung Kỵ
Diêm La Quỷ SátHiệp Độc
Cổ Độc La SátTà Độc
Vật phẩm xóa đi khi chuyển sinh thành công thành thứ 8 Hỗn Nguyên Công

 • Xóa bộ chuyển sinh ngoại trang chỉ số 6 thành Hỗn Nguyên Công (rương + hành trang).
 • Xóa bộ Văn Sử ngoại trang chỉ số 6 thành Hỗn Nguyên Công (rương + hành trang).
 • Xóa 1 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ trên hành trang của nhân vật.
 • Xóa Phong hiệu của 6 thành Hỗn Nguyên Công.
 • Xóa Long/Phụng/Hổ/Ưng Tử ấn của 6 thành Hỗn Nguyên Công.
 • Xóa vật phẩm Hỗn Nguyên Công 6 thành.
Trạng thái nhân vật khi chuyển sinh thành công
 • Đẳng cấp nhân vật lùi về 84.

Kích hoạt Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào ngoại trang thường

Các loại Ấn chuyển sinh
Vật phẩmGhi chú

Long Tử

 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Mão (tốn 100 Vàng).
 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Thượng Y ( tốn 100 Vàng).
 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Hạ Y ( tốn 100 Vàng).

- Áp dụng nhân vật đã luyện 8 thành Hỗn Nguyên Công.

- Nhân vật đã luyện 8 thành sẽ kích hoạt thuộc tính của 8 thành vào ngoại trang.

Chỉ có thể kích hoạt Uẩn Linh đối với các loại ngoại trang sau:

 • Bát Bát ngoại trang - Tướng Quân ngoại trang
 • Linh Lung ngoại trang.
 • Văn Sử ngoại trang.
 • Thiên Âm ngoại trang.
 • Thiếu Dương ngoại trang.
 • Lưu ý:

  Nhân vật phải trang bị sẵn ngoại trang cần Uẩn Linh trên nhân vật rồi mới có thể tiến hành Uẩn Linh.

Hổ Tử

Phụng Tử

Ưng Tử