Mốc thời gian nhân đôi Tài Nguyên Chiến

21-10-2010

- Những chỉnh sửa về Tống Liêu Tài Nguyên Chiến

Quý nhân sĩ thân mến!

Liên quan đến thời gian kích hoạt nhân đôi kinh nghiệm của tính năng Tống Liêu Tài Nguyên Chiến, Bổn Trang xin thông báo như sau:

Từ sau bảo trì 22/10/2010, quý nhân sĩ có thể kích hoạt nhân đôi kinh nghiệm chiến trường Tống Liêu Tài Nguyến Chiến theo các mốc thời gian dưới đây:

Tính năng Mốc thời gian kích hoạt
Kích hoạt nhân đôi tại Tống Liêu Tài Nguyên Chiến 08h00 - 12h00
15h30 - 18h30
20h30 - 21h30

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo cập nhật thông tin kịp thời.