Nâng cấp trang bị Nguyên Soái khủng

24-06-2010

- Hướng dẫn nâng cấp trang bị Ngự Long/ Thiệu Thánh Nguyên Soái

Quý đồng đạo thân mến!

Như Bổn Trang đã đưa tin về trang bị Nguyên Soái cực khủng của thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II, hôm nay, Bổn Trang xin thông tin đến đồng đạo công thức nâng cấp trang bị Ngự Long Nguyên Soái và Thiệu Thánh Nguyên Soái.

Thời gian

Bắt đầu từ sau bảo trì thứ Hai - ngày 28/06/2010.

NPC liên quan

Học trò thợ rèn Lưu ở thành Tương Dương.

Quy ước thưởng tỷ lệ thành công

Thưởng theo đẳng cấp cường hóa

Trang bị mang đi nâng cấp có đẳng cấp cường hóa càng cao thì tỷ lệ thành công càng lớn.

Ví dụ: Tống Nguyên Soái Chiến Khôi + 13 có tỷ lệ thành công cao hơn so với Tống Nguyên Soái Chiến Khôi + 7.

Thưởng theo các mức điểm Quân Công

Nhân vật có mức điểm Quân Công càng cao thì tỉ lệ thành công càng lớn.

Ví dụ: Nhân vật có điểm Quân Công 800.000 có tỷ lệ thành công cao hơn so với nhân vật có điểm Quân Công 500.000.

Công thức nâng cấp

Công thức nâng cấp trang bị Ngự Long Nguyên Soái (phe Tống).
Công thức ghépTrường hợp Ghi chú
3 Phi Yên Thạch + 100 Vàng + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + Tống Nguyên Soái Chiến Khôi (+ 7 trở lên) Thất bại Mất 1 Phi Yên Thạch + 100 Vàng
Thất bại Mất 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng
Thành công Nhận 1 trang bị Ngự Long Nguyên Soái Chiến Khôi (đã nâng cấp) +6
3 Phi Yên Thạch + 100 Vàng + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + Tống Nguyên Soái Chiến Bào ( +7 trở lên)Thất bại Mất 1 Phi Yên Thạch + 100 Vàng
Thất bại Mất 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng
Thành công Nhận 1 trang bị Ngự Long Nguyên Soái Chiến Giáp (đã nâng cấp) +6
3 Phi Yên Thạch + 100 Vàng + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + Tống Nguyên Soái Chiến Trang ( +7 trở lên)Thất bại Mất 1 Phi Yên Thạch + 100 Vàng
Thất bạiMất 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng
Thành côngNhận 1 trang bị Ngự Long Nguyên Soái Chiến Trang (đã nâng cấp) +6
3 Phi Yên Thạch + 100 Vàng + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + Tống Soái KỳThất bạiMất 1 Phi Yên Thạch + 100 Vàng
Thất bạiMất 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng
Thành côngNhận 1 ngọc bội Ngự Long Nguyên Soái Kỳ tương ứng (đã nâng cấp)
3 Phi Yên Thạch + 100 Vàng + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + Tống Nguyên Soái Lệnh KỳThất bạiMất 1 Phi Yên Thạch + 100 Vàng
Thất bạiMất 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng
Thành côngNhận 1 ngọc bội Ngự Long Nguyên Soái Kỳ tương ứng (đã nâng cấp)
3 Phi Yên Thạch + 100 Vàng + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + Tống Soái PhùThất bạiMất 1 Phi Yên Thạch + 100 Vàng
Thất bạiMất 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng
Thành côngNhận ngọc bội Ngự Long Nguyên Soái Phù tương ứng (đã nâng cấp)
3 Phi Yên Thạch + 100 Vàng + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + Tống Nguyên Soái Hổ PhùThất bạiMất 1 Phi Yên Thạch + 100 Vàng
Thất bạiMất 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng
Thành côngNhận ngọc bội Ngự Long Nguyên Soái Phù tương ứng (đã nâng cấp)

Lưu ý:

  • Hiệu quả Định Hồn sẽ biến mất sau khi nâng cấp trang bị thành công.
  • Công thức nâng cấp trang bị Thiệu Thánh Nguyên Soái (phe Liêu) cũng được áp dụng tương tự.

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa