Nâng cấp và cải tạo Lưu Vân Kỳ Lân Thú

18-06-2010

- Cập nhật ngày 22 tháng 6

Quý đồng đạo thân mến!

Lưu Vân Kỳ Lân Thú sẽ chính thức có mặt tại thế giới võ lâm vào ngày 22/06/2010. Quý đồng đạo hãy nhanh tay sở hũu chiến mã tuyệt vời này tại NPC Dạ Thảo.

Bổn Trang thân mời quý đồng đạo cùng theo dõi những thông tin mới nhất liên quan đến Lưu Vân Kỳ Lân Thú.

Nâng cấp | Cải tạo

Thời gian

Hoạt động diễn ra từ sau bảo trì thứ Ba - ngày 22/06/2010.

Nâng cấp Lưu Vân Kỳ Lân Thú

NPC liên quan

NPC Dạ Thảo có thể giúp đồng đạo nâng cấp Lưu Vân Kỳ Lân Thú.

Công thức ghép

Công thứcNhận

1 Chiến Mã Nguyên Soái cao cấp đen + 1 Tử Kim Hồng Bao

Nhận được 1 Lưu Vân Kỳ Lân Thú

Lưu ý:

  • Ngựa mang đi nâng cấp được mang trên ô trang bị.
  • Hạn tồn tại của Kỳ Lân Thú là hạn tồn tại của ngựa mang đi nâng cấp
  • Ngựa mang đi nâng cấp không có hạn tồn tại sẽ nâng cấp ra Kỳ Lân Thú có hạn tồn tại 30 ngày.

1 Chiến Mã Nguyên Soái cao cấp trắng + 1 Tử Kim Hồng Bao

Chỉ số Ngựa nhận được

Nhận được 1 ngựa Lưu Vân Kỳ Lân Thú có thuộc tính với chỉ số ngẫu nhiên như sau:

Chỉ số Thuộc tính chỉ số ngẫu nhiên
Dòng 1Độ chính xác tăng 150 điểm
Dòng 2Tốc độ di chuyển 35 %
Dòng 3Tăng sinh lực 4.000 điểm
Ngoại công tăng 4 %
Ngoại công tăng 8 %
Tăng tốc độ xuất chiêu 6 %
Tăng tốc độ xuất chiêu 9 %
Hỗ trợ mật tịch tăng thêm 4 %
Hỗ trợ mật tịch tăng thêm 5 %
Tăng sinh lực 1.000 điểm
Nội phòng, ngoại phòng tăng 98 điểm
Nội lực tiêu hao 15 %
Giảm thọ thương 10 %
Kháng tất cả 10 điểm
Lực tấn công Dương Gia Bôn Lang Thương tăng 15 %
Lực tấn công Dương Gia Toái Kim Tiễn tăng 15 %

Cải tạo Lưu Vân Kỳ Lân Thú

NPC liên quan

NPC Dạ Thảo có thể giúp đồng đạo cải tạo Lưu Vân Kỳ Lân Thú.

Công thức ghép

Công thứcNhận

1 Lưu Vân Kỳ Lân Thú + 1 Tử Kim Hồng Bao

Nhận được 1 Lưu Vân Kỳ Lân Thú

Lưu ý:

  • Ngựa mang đi nâng cấp được mang trên ô trang bị.
  • Hạn tồn tại của Kỳ Lân Thú là hạn tồn tại của ngựa mang đi nâng cấp
  • Ngựa mang đi nâng cấp không có hạn tồn tại sẽ nâng cấp ra Kỳ Lân Thú có hạn tồn tại 30 ngày.

Chỉ số Ngựa nhận được

Nhận được 1 ngựa Lưu Vân Kỳ Lân Thú có thuộc tính với chỉ số ngẫu nhiên như sau:

Chỉ số Thuộc tính chỉ số ngẫu nhiên
Dòng 1Độ chính xác tăng 150 điểm
Dòng 2Tốc độ di chuyển 35 %
Dòng 3Tăng sinh lực 4.000 điểm
Ngoại công tăng 4 %
Ngoại công tăng 8 %
Tăng tốc độ xuất chiêu 6 %
Tăng tốc độ xuất chiêu 9 %
Hỗ trợ mật tịch tăng thêm 4 %
Hỗ trợ mật tịch tăng thêm 5%
Tăng sinh lực 1.000 điểm
Nội phòng, ngoại phòng tăng 98 điểm
Nội lực tiêu hao 15 %
Giảm thọ thương 10 %
Kháng tất cả 10 %
Lực tấn công Dương Gia Bôn Lang Thương tăng 15 %
Lực tấn công Dương Gia Toái Kim Tiễn tăng 15 %

Lưu ý

Lưu Vân Kỳ Lân Thúcó thể giao dịch thông qua Càn Khôn Phù.