Nga My Tục Gia yêu kiều

09-07-2010

- Trang bị sư môn tím Nga My Tục Gia

Quý nhân sĩ thân mến!

Tiếp tục giới thiệu đến đồng đạo hệ thống trang bị sư môn tím cấp 9 của các môn phái, Bổn Trang sẽ cung cấp những hình ảnh mới nhất về trang bị sư môn tím cấp 9 của môn phái Nga My Tục Gia.

Nga My Tục Gia yêu kiều giữa thiên nhiên

Bổn Trang sẽ tiếp tục gửi đến quý đồng đạo những hình ảnh trang bị sư môn trong thời gian sớm nhất.